Sitemap

1.1 Syfte och bakgrund
1.2 Intressenter
1.3 Omfattning och avgränsningar
1.4 Processbeskrivningar
10.1 Arbetsmiljö-, miljö och kvalitetsmål
10.2 Handlingsplan för förbättringar
10.3 Revisionsprogram
2.1 Roller, ansvar och befogenheter
2.2 Kundfokus och kundnöjdhet
2.3 Vision, affärside och ledningsfilosofi
2.4 Lagar, regler och aktuella författningar
2.4.1 Sammanställning av aktuell lagstiftning
2.5 SWOT-analys
2.6 Årshjul
3.1 Planering och styrning
3.2 Fastställande av kundkrav
3.3 Konstruktion och utveckling av tjänster
3.4 Beskrivning av tjänster
3.5 Identifikation och spårbarhet
3.6 Behandling av tillhandahållen utrustning
3.6.1 Rutin för säker hantering av kundegendom
3.7.1 Riskhanteringsprocess
3.7.1.1 Riskhanteringsprocess arbetsmiljö
3.7.1.2 Riskhanteringsprocess kvalitet
3.7.1.3 Riskhanteringsprocess miljö
3.7.1.4 Risk- och möjlighetsregister
3.8 Verksamhetsstyrning
4.1 Resurser
4.2 Kunskaper och kompetens
4.2.1 Kompetensplanering
4.3 Kommunikation
4.4 Dokumenterad information
4.5 Skapande och uppdatering av dokument
4.5.1 Dokumentstyrning
4.5.2 Klagomålshantering
5.1 Intern revision
5.2 Mätning, analys och utvärdering
51212 - LG109 Lindbacka-Hallsberg
51213 - LG500 Örebro
51214 - LG103 Borgvik-Norska Gränsen
51218-LG107 Timmersdala-Vrestorp
51220-LG131 Horred-Breared
51221-LG134 Skogskullen-Strömma
51223-LG136 Breared-Söderåsen
51243 - LG68 Horndal-Avesta
51403-LG130 Tenhult-Uddebo
51455-LG135 Lindome
51471-NNT 1802
51472-CT1821
51473- CT1827
51489-CT1822
51525-JL7s4 Uppsala-Odensala
51526- JL7s5 Odensala-Häggvik
51528- JL5s4 Hudiksvall-Gnarp
51556 - JL6s2 Storvik-Krylbo
51556- JL8s1 Odensala-Bålsta
51589- Nässe-Rödsta
51635-LG106 Skogssäter-Kilanda
51701- LG62 Ljusdal-Ockelbo
51702 - LG074 Horndal-Västerås
51704- LG91 Åkers styckebruk-Flen
51727-LG141 Lindome-Billdal-Torred
51742- LG66 Ockelbo-Horndal
51798- NST1911
51825- JL5s7 Ånge-Viskan
51826-JL5s43 Inledning Hudiksvall
51827- JL5s6 Sundsvall-Viskan
51830- JL5s5 Gnarp-Sundsvall
51831- JL7s1 Ockelbo-Gävle
51832- JL7s2 Gävle-Tierp
51833- JL7s3 Tierp-Uppsala
51838- NST2013
51839- NST2012
51840- NNT1906
51842- CT1921
51843- CT1923
51847- IL11 Kattstrupen-Granbo
51850- NNT2005X
51907- SL41 Odensvik-Brunflo
51908- IL12 Odensvik-Brunflo
51918- L447 Sörfors- Avgr. Hassela
51923- L54,L53 Sidensjö-Bjästa
51924- M55 Sörfors
51925- M09 Söråker Nord
51926- M72 Kälarne Väst
51929- Mörarp-Barsebäck-avgr Landskrona
51930- Vellinge-Fotevik-Skanör
51931- Sege-Södra Sandby-Hörby
51944- Lidboholm-Klavreström-Marhult
51949- Kramfors
51958- LG90 Hamra-Åkers styckebruk
51959- LG113 Flen-Finspång
51965 - LG79 Horndal-Heby
51982-LG69 Tandö-Borgvik
51983-LG70 Kättbo-Borgvik
51984-LG108 Hallsberg-Moholm
51985-LG129 Gråbo-Kilanda-Hisingen
51998-LG133 Horred-Strömma
52023- 714 Kristinehamn
52025- 726 Hudiksvall
52027- 725 Västansjö
52029- 721 Dalfors
52031- 720 Orsa
52033- 718 Vansbro
52035- 717 Sälen
52037- 716 Kil
52065- CT2025
52066-IL20 Kattstrupeforsen-Ollebacken
52072- NNT2007X
52073- NNT2008X
52074- NST2014X NL088s2
52075- NST2014X NL088s3
52091- LG104 Borgvik-Skogsäter
52094- CT2021
52103- HL12 Krokom-Hissmofors Mässen
52104- HL14 Krokom-Hissmofors Nydo
52105- HL22 Krokom-Dvärsätt
52106- HL23 Krokom-Rödön
52107- L205 Lugnvik-Kläppe-Bringåsen
52108- L206 Lugnvik-Gräfsåsen-Singsjön
52109- L634 Häggenås-Kallsta-Husås
52110- L635 Häggenås-Häggenås samhälle
52111- L636 Häggenås-Högarna
52112- LL11 Lit-Lit Vägverket
52113- LL12 Lit-Halåsen-Toppnäset
52114- LL13 Lit-S Söre
52115- LL14 Lit-Litsnäset
52116- LL15 Lit-Byggelit
52117- LL16 Lit-Boda-Handog
52118- NL21 Lugnvik-Sandnäset-Kännåsen
52119- NL22 Lugnvik-Ås
52120- CT1722
52121- CT2022
52122- CT2023
52123- CT2024 (Södermanlands län)
52123- CT2024 (Västmanlands län)
52127 - LG71 Borlänge-Malingsbo
52138- NST2112
52139- NST2111
52146- CT1826 (Stockholms län)
52146- CT1826 (Uppsala län)
52198- Hemsjö-Torsebro
52199 Ullared
52207- Älghult
52233- NST2114
6.1 Ständiga förbättringar
6.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder
7.1 Inköp
7.1.1 Inköpsrutin tjänster
7.1.2 Inköpsrutin material
7.1.3 Inköpsrutin leverantör
7.1.4 Inköpsrutin kontroll och avvikelser tjänster
7.1.5 Inköpsrutin kemikalier
7.1.6 Mall för orderbeställning
7.1.7 Rutin för orderbeställning
7.10.1 Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete
7.2 Marknad och försäljning
7.3.1 Krisplan
7.3.2 Checklista vid olycka
7.3.3 Checklista vid anställds död
7.3.4 Checklista vid hot- och våld
7.4 Miljö
7.4.1 Rutin för hantering av farligt avfall
7.4.2 Förteckning av farligt avfall
7.4.3 Checklista miljöolycka
7.4.4 Checklista för miljörond
7.4.5 Ansjö Skogs miljökrav för underentreprenörer
7.4.6 Miljöplan mall
7.4.7 Fordonslista
7.4.8 Miljöaspekter
7.4.9 Kemikalieförteckning
7.5.1 Rutin kompetenskrav för leverantör och inhyr
7.5.10 Systematiskt arbetsmiljöarbete
7.5.10.1 Undersökning av arbetsmiljön
7.5.10.2 Rutin för undersökning av arbetsmiljön
7.5.10.3 Riskbedömning
7.5.10.4 Rutin för riskbedömning
7.5.10.5 Rutin för riskbedömning vid förändringar
7.5.10.6 Åtgärder
7.5.10.7 Rutin för handlingsplaner
7.5.10.8 Åtgärder
7.5.11 Rutin för årlig uppföljning av SAM
7.5.12 Rapportering av olyckor och tillbud
7.5.13 Rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket
7.5.14 Ensamarbete
7.5.15 Kränkande särbehandling
7.5.16 Misskötsel eller skäl för uppsägning
7.5.17 Rutin för olycksutredning
7.5.18 Rutin för medicinska kontroller
7.5.2 SAM underentreprenörer
7.5.3 Utrustningskrav
7.5.4 Riskanalys UE
7.5.5 Arbetsmiljöorganisation
7.5.6 Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter
7.5.7 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
7.5.8 Kunskaper och kompetens
7.5.8.1 Rutin för kunskaper och kompetens
7.5.8.2 Rutin för introduktion av nyanställda
7.5.9 Samverkan i arbetsmiljöarbetet
7.6 Avvikelsehantering
7.8.1 Rutin för barkning
7.8.2 Projektledning röjning
7.8.3 Projektledning avverkning
7.8.4 Mall startmötesprotokoll- röjning
7.8.5 Röjning- Administration
7.8.6 Admin skogsbesiktning
7.8.7 Rutin för samråd
7.8.8 Konsultation nybyggnation
7.8.9 Rutin för arbetspärmar
7.9.1 Bokföringsrutin
7.9.2 Ekonomirapport och prognos
7.9.3 Rutin för årsbokslut och årsredovisning
7.9.4 Rutin för årsbudget
7.9.5 Projektuppföljning
7.9.6 Faktureringsrutiner
  8.1 Kvalitetspolicy
8.2 Arbetsmiljöpolicy
8.3 Miljöpolicy
8.4 Arbetsmiljö- miljö- och kvalitetsmål 2019-2025
8.5 Alkohol- och drogpolicy
8.6 IT-Säkerhetspolicy
8.7 Code of conduct
9.1.1 Blankett fördelning av arbetsmiljöuppgifte
9.1.2 Blankett arbetsuppgifter för arbetsmiljö
9.1.3 Blankett returnering av arbetsmiljöuppgift
9.1.4 Blankett för riskbedömning vid förändringar
9.1.5 Blankett för riskbedömning
9.1.6 Mall för avvikelserapport
9.1.7 Årlig sammanställning av olyckor tillbud
9.1.8 Olycksutredning
9.3.1 Riskanalys och handlingsplan- projekt
9.3.2 Maskinrevision

A
Aktuella checklistor
Allmän information
Ansökan om dispens- reservat, biotopskydd m.m.
Arbetsmiljöplan
Avtalsskrivningar
Avverkning

B
Besiktning

D
Dalarnas län
Digital avtalshantering
Dokument
Dokumentmallar- nedladdningsbara

F
Faktureringsstöd
FAQ

G
Gävleborgs län

H
Hallands län
Handlingsplan för skyddsrond
Historik
Huggning

I
IBK Köping
Innehåll (Projektmapp)
Innehåll (9.1 Arbetsmiljö)
Innehåll (9. Mallar)
Innehåll (8. Mål & policys)
Innehåll (7.9 Ekonomi)
Innehåll (7.8 Projektledning)
Innehåll (7.7 Arbetsledning)
Innehåll (Intern)
Innehåll (7.5 Arbetsmiljö)
Innehåll (7.4 Miljö)
Innehåll (7.3 Krisberedskap)
Innehåll (7. Rutiner och instruktioner)
Innehåll (6. Förbättringsarbete)
Innehåll (5. Utvärdering)
Innehåll (4. Organisation)
Innehåll (3.7 Åtgärder för att hantera risker/möjligheter)
Innehåll (3. Verksamhet)
Innehåll (2. Ledningens ansvar)
Innehåll (1. Introduktion till ledningssystem)
Innehåll (Ledningssystem)
Innehåll (Ansjö intranät)
Interna dokument
Inventering

J
Jobba hos oss
Jämtlands län

K
Kontakta oss
Korta fakta
Kronobergs län
Kunddokument
Kvalitetsplan

L
Laserscanning

M
Markvärdering
Markägare
Meddelande till berörda
Miljöplan

N
Naturhänsyn
Naturvärdesinventering
NMI-Undersökning
Norrbottens län
Nätverk

O
Om Ansjö

P
Projektering & GPS-positionering

R
Regler, avtal och tillstånd
Riskananlys kontor 2020
Rutin avverkningsplanering
Rutin skogsbesiktning
Rutin utförande barkning
Rutin utförande snurror
Rutiner röjning
Röjinstruktioner Vattenfall
Röjning
Röjning och avverkning

S
Samarbetspartners
Skogsförvaltning
Skogsvärdering
Skåne län
Start
Stockholms län
Stuguns SK
Stämpling
Södermanlands län

T
Taxering
Tillstånd och samråd
Tjänster

U
Underleverantörer
Undersida (Allmän information)
Undersida (Allmän information)
Undersida (FAQ)
Undersida (FAQ)
Undersida (FAQ)
Undersida (FAQ)
Uppdragsgivare
Upphandling Skogsentreprenörer
Uppsala län

V
Värdering
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län

Ö
Örebro län

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB