Sitemap

1.1 Syfte och bakgrund
1.2 Intressenter
1.3 Omfattning och avgränsningar
1.4 Processbeskrivningar
10.1 Arbetsmiljö-, miljö och kvalitetsmål
10.2 Handlingsplan för förbättringar
10.3 Revisionsprogram
2.1 Roller, ansvar och befogenheter
2.2 Kundfokus och kundnöjdhet
2.3 Vision, affärside och ledningsfilosofi
2.4 Lagar, regler och aktuella författningar
2.4.1 Sammanställning av aktuell lagstiftning
2.5 SWOT-analys
2.6 Årshjul
3.1 Planering och styrning
3.2 Fastställande av kundkrav
3.3 Konstruktion och utveckling av tjänster
3.4 Beskrivning av tjänster
3.5 Identifikation och spårbarhet
3.6 Behandling av tillhandahållen utrustning
3.6.1 Rutin för säker hantering av kundegendom
3.7.1 Riskhanteringsprocess
3.7.1.1 Riskhanteringsprocess arbetsmiljö
3.7.1.2 Riskhanteringsprocess kvalitet
3.7.1.3 Riskhanteringsprocess miljö
3.7.1.4 Risk- och möjlighetsregister
3.8 Verksamhetsstyrning
4.1 Resurser
4.2 Kunskaper och kompetens
4.2.1 Kompetensplanering
4.3 Kommunikation
4.4 Dokumenterad information
4.5 Skapande och uppdatering av dokument
4.5.1 Dokumentstyrning
4.5.2 Klagomålshantering
5.1 Intern revision
5.2 Mätning, analys och utvärdering
51212 - LG109 Lindbacka-Hallsberg
51213 - LG500 Örebro
51218-LG107 Timmersdala-Vrestorp
51220-LG131 Horred-Breared
51221-LG134 Skogskullen-Strömma
51223-LG136 Breared-Söderåsen
51243 - LG68 Horndal-Avesta
51403-LG130 Tenhult-Uddebo
51455-LG135 Lindome
51589- Nässe-Rödsta
51635-LG106 Skogssäter-Kilanda
51704- LG91 Åkers styckebruk-Flen
51727-LG141 Lindome-Billdal-Torred
51840- NNT1906
51843- CT1923
51929- Mörarp-Barsebäck-avgr Landskrona
51930- Vellinge-Fotevik-Skanör
51931- Sege-Södra Sandby-Hörby
51958- LG90 Hamra-Åkers styckebruk
51959- LG113 Flen-Finspång
51963- LG66 Ockelbo-Horndal
51964 - LG074 Horndal-Västerås
51965 - LG79 Horndal-Heby
51967- LG62 Ljusdal-Ockelbo
51982-LG69 Tandö-Borgvik
51983-LG70 Kättbo-Borgvik
51984-LG108 Hallsberg-Moholm
51985-LG129 Gråbo-Kilanda-Hisingen
51998-LG133 Horred-Strömma
52023- 714 Kristinehamn
52025- 726 Hudiksvall
52027- 725 Västansjö
52029- 721 Dalfors
52031- 720 Orsa
52033- 718 Vansbro
52035- 717 Sälen
52037- 716 Kil
52065- CT2025
52072- NNT2007X
52073- NNT2008X
52074- NST2014X NL088s2
52075- NST2014X NL088s3
52091- LG104 Borgvik-Skogsäter
52094- CT2021
52120- CT1722
52121- CT2022
52122- CT2023
52123- CT2024 (Södermanlands län)
52123- CT2024 (Västmanlands län)
52127 - LG71 Borlänge-Malingsbo
52146- CT1826 (Stockholms län)
52146- CT1826 (Uppsala län)
52188- Bäckaskog
52190- Sövestad
52193- Torsebro-Hörby avgr. Önnestad
52195- Torsebro-Avgr Osby-Avgr.Knislinge
52198- Hemsjö-Torsebro
52200- Vessigebro
52202- Tyngeln-Kulltorp
52203- Åby, Lagan
52204- Tingsryd, Konga
52207- Älghult
52233- NST2114
52245- LG105 Skogssäter-Loviseholm-Halden
52259- LG65 Vittersjö-Hamra
52261 - LG072 Gustafs-Lindbacka
52292- Forsmo
52293- Forsse
52295- Offer
52296- Omne
52308- Hassela Väst
52309- M53 Liden Nord
52310- M71 Hammarstrand Syd
52320- L45s1-2 Forse-Hamre
52351- NST2112
52355- NST2115
52356- NST2111
52375- CT2124 Norr
52376- CT2124 Syd
52379- FL21 Föllinge-Sikås
52380- FL22 Föllinge-Föllinge Samhälle
52381- FL24 Föllinge-Lundsjön-Aspås
52385- FL28 Föllinge-Störåsen
52390- HL21 Krokom-Aspås
52391- RL21 Munkflohögen
52392- RL22 Sikås
52394- HL42 Hissmofors-Nälden
52396- IL9s5 Hissmofors-Trångsviken
52425- NL521
52471- CT2221
6.1 Ständiga förbättringar
6.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder
7.1 Inköp
7.1.1 Inköpsrutin tjänster
7.1.2 Inköpsrutin material
7.1.3 Inköpsrutin leverantör
7.1.4 Inköpsrutin kontroll och avvikelser tjänster
7.1.5 Inköpsrutin kemikalier
7.1.6 Mall för orderbeställning
7.1.7 Rutin för orderbeställning
7.10.1 Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete
7.2 Marknad och försäljning
7.3.1 Krisplan
7.3.2 Checklista vid olycka
7.3.3 Checklista vid anställds död
7.3.4 Hot- och våldssituationer
7.4 Miljö
7.4.1 Rutin för hantering av farligt avfall
7.4.2 Förteckning av farligt avfall
7.4.3 Checklista miljöolycka
7.4.4 Checklista för miljörond
7.4.5 Ansjös miljökrav för leverantörer
7.4.7 Fordonslista
7.4.8 Miljöaspekter
7.4.9 Kemikalieförteckning
7.5.10 Systematiskt arbetsmiljöarbete
7.5.10.1 Undersökning av arbetsmiljön
7.5.10.2 Rutin för undersökning av arbetsmiljön
7.5.10.3 Riskbedömning
7.5.10.4 Rutin för riskbedömning
7.5.10.5 Rutin för riskbedömning vid förändringar
7.5.10.6 Åtgärder
7.5.10.7 Rutin för handlingsplaner
7.5.10.8 Åtgärder
7.5.11 Rutin för årlig uppföljning av SAM
7.5.12 Rapportering av olyckor och tillbud
7.5.13 Rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket
7.5.14 Ensamarbete
7.5.15 Kränkande särbehandling
7.5.16 Misskötsel eller skäl för uppsägning
7.5.17 Rutin för olycksutredning
7.5.18 Rutin för medicinska kontroller
7.5.2 SAM underentreprenörer
7.5.3 Utrustningskrav
7.5.5 Arbetsmiljöorganisation
7.5.6 Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter
7.5.7 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
7.5.8 Kunskaper och kompetens
7.5.8.1 Rutin för kunskaper och kompetens
7.5.8.2 Rutin för introduktion av nyanställda
7.5.9 Samverkan i arbetsmiljöarbetet
7.6 Avvikelsehantering
7.8.1 Rutin för barkning
7.8.2 Projektledning röjning
7.8.3 Projektledning avverkning
7.8.4 Mall startmötesprotokoll- röjning
7.8.5 Röjning- Administration
7.8.6 Admin skogsbesiktning
7.8.7 Rutin för samråd
7.8.8 Konsultation nybyggnation
7.9.1 Bokföringsrutin
7.9.2 Ekonomirapport och prognos
7.9.3 Rutin för årsbokslut och årsredovisning
7.9.4 Rutin för årsbudget
7.9.5 Projektuppföljning
7.9.6 Faktureringsrutiner
  8.1 Kvalitetspolicy
8.2 Arbetsmiljöpolicy
8.3 Miljöpolicy
8.4 Arbetsmiljö- miljö- och kvalitetsmål 2019-2025
8.5 Alkohol- och drogpolicy
8.6 IT-Säkerhetspolicy
8.7 Code of conduct
9.1.1 Blankett fördelning av arbetsmiljöuppgifte
9.1.2 Blankett arbetsuppgifter för arbetsmiljö
9.1.3 Blankett returnering av arbetsmiljöuppgift
9.1.4 Blankett för riskbedömning vid förändringar
9.1.5 Blankett för riskbedömning
9.1.6 Mall för avvikelserapport
9.1.7 Årlig sammanställning av olyckor tillbud
9.1.8 Olycksutredning
9.3.1 Riskanalys och handlingsplan- projekt
9.3.2 Maskinrevision

A
Aktuella checklistor
Allmän information
Ansökan om dispens- reservat, biotopskydd m.m.
Arbetsbeskrivning extra röjbesiktning
Arbetsbeskrivning fällning och avverkning
Arbetsbeskrivning röjning
Arbetsbeskrivning skogsbesiktning
Arbetsinstruktioner röjningsbesiktning
Arbetsmiljöplan- projekt
Avtalsskrivningar
Avverkning

B
Besiktning
Blankett bevisväxling arbetstillstånd

D
Dalarnas län
Digital avtalshantering
Dokument
Dokumentation på arbetsplatsen
Dokumentmallar- nedladdningsbara

E
ESA

F
Faktureringsstöd
FAQ
Första hjälpen och krisstöd

G
Gävleborgs län

H
Hallands län
Handlingsplan för skyddsrond
Historik
Hot och våldssituationer i fält
Huggning

I
IBK Köping
Information om arbetsplats och leverantörer
Innehåll (Projektmapp)
Innehåll (9.1 Arbetsmiljö)
Innehåll (9. Mallar)
Innehåll (8. Mål & policys)
Innehåll (7.9 Ekonomi)
Innehåll (Krav på leverantör)
Innehåll (Operativa rutiner)
Innehåll (Arbetspärmar)
Innehåll (7.8 Projektledning)
Innehåll (Regionnät)
Innehåll (Lokalnät)
Innehåll (Jämtkraft)
Innehåll (Härjeåns)
Innehåll (SVK)
Innehåll (Lokalnät)
Innehåll (Regionnät)
Innehåll (EON)
Innehåll (Regionnät)
Innehåll (Lokalnät)
Innehåll (Vattenfall)
Innehåll (Ansjö)
Innehåll (7.7 Arbetsinstruktioner)
Innehåll (Operativa rutiner)
Innehåll (Kunskaper och kompetens)
Innehåll (Åtgärder och kontroll)
Innehåll (Samverkan)
Innehåll (Fördelning av arbetsmiljöuppgifter)
Innehåll (Årlig uppföljning av SAM)
Innehåll (Rapportera och utreda tillbud och olyckor)
Innehåll (Riskbedömning)
Innehåll (Undersöka arbetsmiljön)
Innehåll (Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM))
Innehåll (7.5 Arbetsmiljö)
Innehåll (7.4 Miljö)
Innehåll (7.3 Krisberedskap)
Innehåll (7.1 Inköp)
Innehåll (7. Rutiner och instruktioner)
Innehåll (6. Förbättringsarbete)
Innehåll (5. Utvärdering)
Innehåll (4. Organisation)
Innehåll (3.7 Åtgärder för att hantera risker/möjligheter)
Innehåll (3. Verksamhet)
Innehåll (2. Ledningens ansvar)
Innehåll (1. Introduktion till ledningssystem)
Innehåll (Ledningssystem)
Innehåll (Ansjö intranät)
Innehåll i arbetspärmar
Instruktion maskinell röjning och kvistning
Instruktion projektledning regionnät
Instruktion projektledning underhållsröjning
instruktion skogligt underhåll
Instruktioner skogligt underhåll lokalnät
Instruktioner skogligt underhåll regionnät
Interna dokument
Inventering

J
Jobba hos oss
Jämtlands län
Jönköpings län

K
Kompetenskrav
Konsultinstruktion röjningsbesiktning
Konsultinstruktion skogsbesiktning
Kontakta oss
Korta fakta
Kronobergs län
Kunddokument
Kvalitetsplan- projekt
Kvalitetssäkring

L
Laserscanning

M
Markvärdering
Markägare
Meddelande till berörda
Miljöplan- projekt

N
Naturhänsyn
Naturvärdesinventering
NMI-Undersökning
Norrbottens län
Nätverk

O
Om Ansjö

P
Projektering & GPS-positionering

R
Regler, avtal och tillstånd
Riktlinjer underhållsröjning ledningsgator
Riskananlys kontor 2020
Rutin avverkningsplanering
Rutin skogsbesiktning
Rutin utförande barkning
Rutin utförande snurror
Röjinstruktioner Vattenfall
Röjning
Röjning och avverkning
Röjskiss 4 m
Röjskiss 6 m
Röjskiss 8-10 m

S
Samarbetspartners
Skogsförvaltning
Skogsvärdering
Skyddsrondsprotokoll
Skåne län
Start
Stockholms län
Stuguns SK
Stämpling
Södermanlands län

T
Taxering
Tillstånd och samråd
Tillämpad KAM
Tjänster

U
Underleverantörer
Undersida (Allmän information)
Undersida (Allmän information)
Undersida (FAQ)
Undersida (FAQ)
Undersida (FAQ)
Undersida (FAQ)
Uppdragsgivare
Upphandling Skogsentreprenörer
Uppsala län

V
Värdering
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län

Ö
Örebro län

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB