Kunddokument

FilnamnBeskrivningStorlek
7.5.4 Blankett- riskanalys UE.docx7.5.4 Riskanalys UE42 KB
7.5.6.7.6 Blankett_ olycksutredning.docx7.5.6.7.6 Blankett olycksutredning40 KB
Anhoriglista.docxAnhöriglista34 KB
annons_160x100.pdf338 KB
ansjo_skog+markkonsult_faktueringsinformation.pdfAnsjö Skog & Markkonsult faktureringsinformation2081 KB
Ansokan om dispens Reservat- biotopskydd och vaxt_djurskyddsomraden 20201201 ver 2.docxAnsökan om dispens- reservat, biotopskydd, växt- och djurskyddsområden49 KB
AP-11 CoC.pdfCode Of conduct1326 KB
Avvikelserapport.docxAvvikelserapport35 KB
Bilaga 1 KONSULTINSTRUKTION SB2020._NL088S2.pdfKonsultinstruktion skogsbesiktning Vattenfall216 KB
Bilaga 20 Rojskiss nr 1 kvistning i 8-10m ledningsgata.pdfRöjskiss 8-10 m227 KB
Bilaga 21 Rojskiss nr 2 kvistning i 6m ledningsgata.pdfRöjskiss 6 m97 KB
Bilaga 22 Rojskiss nr 3 kvistning i 4m ledningsgata.pdfRöjskiss 4 m154 KB
Bilaga 3_Checklista uppstart lokalnat_20200108.docxChecklista uppstart lokalnät Vattenfall86 KB
Blankett bevisvaxling arbetstillstand.pdfBlankett bevisväxling arbetstillstånd9 KB
Checklista utforande intrangsvardering vid nybyggnation.docxChecklista utförande intrångsvärdering vid nybyggnation41 KB
Dagboksblad.docxDagboksblad38 KB
Dokumentation pa arbetsplatsen.docxDokumentation pa arbetsplatsen34 KB
Dokumentmall admin.docxDokumentmall administration34 KB
ESA.docESA Eon52 KB
faktureringsadress.pdfFaktureringsadress Ansjö Skog & Markkonsult AB2066 KB
Faktureringsinformation hemsida(1).pub49721 KB
Faktureringsinformation-hemsida 8 feb.-19.pdfFaktureringsinformation-hemsida 8 feb.-191900 KB
Faktureringsinformation-hemsida.pubFaktureringsinfo-hemsida201949721 KB
Fordonslista.docxFordonslista35 KB
Information om arbetsplats och leverantorer (4).pdfInformation om arbetsplats och leverantorer58 KB
Information om arbetsplats och leverantorer.docxInformation om arbetsplats och leverantorer36 KB
Instruktion avverkningsplanering.docInstruktion avverkningsplanering44 KB
Instruktion maskinell rojning och kvistning 10-130 kV.PDFInstruktion maskinell röjning och kvistning Eon23 KB
Instruktion projektledning underhallsrojning lokalnat.pdfInstruktion projektledning underhållsröjning regionnät Vattenfall245 KB
Instruktion projektledning underhallsrojning regionnat NST2111(1).pdfInstruktion projektledning underhållsröjning regionnät Vattenfall185 KB
Instruktion projektledning underhallsrojning regionnat NST2111.pdfInstruktion projektledning underhållsröjning regionnät Eon185 KB
Instruktioner ENIA leverantorer.pdfInstruktioner Enia för leverantörer1053 KB
Instruktioner ENIA.pdfInstruktioner Enia1037 KB
Instruktioner skogligt underhall lokalnat 0-4-20 kV C02.pdfInstruktioner skogligt underhåll lokalnät Eon360 KB
Instruktioner skogligt underhall regionnat 20-130 kV Nord.pdfInstruktioner skogligt underhåll regionnät Eon148 KB
K_07.1 Kompetensregister och utveckling.xlsxKompetensregister14 KB
Kemikalieforteckning_mall_20210212.docKemikalieförteckning_Mall_202171 KB
Konsultinstruktion Rojningsbesiktning 20200703(1).pdfKonsultinstruktion röjningsbesikning Vattenfall115 KB
Konsultinstruktion Rojningsbesiktning 20200703.pdfKonsultinstruktion röjningsbesiktning Eon115 KB
Kontrollplan_ADM-2021.docxKontrollplan ADM35 KB
Kontrollplan_avverkning UE_2021.docxKontrollplan avverkning UE35 KB
Kontrollplan_avverkning_2021.docxKontrollplan avverkning PL37 KB
Kontrollplan_rojning UE_2021.docxKontrollplan röjning UE36 KB
Kontrollplan_rojning_2021(1).docxKontrollplan röjning PL37 KB
Kontrollplan_rojning_2021.docxKontrollplan röjning PL37 KB
Kontrollplan_skogsbesiktning UE_2021.docxKontrollplan skogsbesiktning UE36 KB
Kontrollplan_skogsbesiktning_2021.docxKontrollplan skogsbesiktning PL37 KB
Kopia av K_16 Utbildningsliggare.xlsxUtbildningsliggare34 KB
Kopia av Maskinrevision_20201201_ver 2.xlsxMaskinrevision_mall105 KB
Krisplan_2020.pdfKrisplan_2020298 KB
Krisplan_leverantor_2021.docxKrisplan leverantör_2021 word64 KB
Krisplan_leverantor_2021.pdfKrisplan leverantör_2021124 KB
Kvalitetsplan _2020.docxKvaitetsplan74 KB
Laglista 2021-01-28 xls.xlsLaglista_21012876 KB
Larmlista.docxTelefonlista vid nödsituation47 KB
Logo_Anvndarguide_VER2_20110706.pdf1102 KB
Mall_startmotesprotokoll_rojning.docxMall_startmotesprotokoll_rojning39 KB
Mall_SVK_ Rojinstruktioner 20200302.docxRöjinstruktioner SVK43 KB
Miljoplan_2020 (2).docxMiljöplan69 KB
Mot bakgrund av pågående utbrott av Covid-19 (Corona).pdfCoronainfo 17 mars 2020112 KB
Nodlagesplan_2021.pdfNödlägesplan_202170 KB
Nya-faktureringsrutiner-20211001.pdfFaktureringsrutiner oktober 202178 KB
Organisationsschema.pngOrganisationsschema138 KB
Personalhandbok Ansjo 2021-11-23.pdfPersonalhandbok522 KB
Personalliggare Leverantor.docxPersonalliggare leverantör34 KB
Processkarta_1.pngProcesskarta_1299 KB
Processkarta_2.pngProcesskarta_2121 KB
Rekvisition Friskvardsbidrag.pdfRekvisition friskvårdsbidrag98 KB
Revisionsprogram.docxRevisionsprogram58 KB
Riktlinjer Underhallsrojning ledningsgator Harjeans 20200707.docxRiktlinjer underhållsröjning ledningsgator Härjeåns89 KB
Riskanalys och handlingsplan- Projekt 200709.docxRiskanalys och handlingsplan- projekt75 KB
Riskbedomning_Kontor_2020.docxRiskbedomning kontor_2020125 KB
Rutin medicinska kontroller.docxRutin för medicinska kontroller43 KB
Rutin SVK arbetsbeskrivning Fallning och avverkning.docxArbetsbeskrivning SVK_fallning och avverkning16 KB
Rutin SVK arbetsbeskrivning Rojning.docxArbetsbeskrivning SVK_rojning44 KB
Rutin SVK arbetsbeskrivning Extra Rojbesiktning.docxArbetsbeskrivning SVK_extra rojbesiktning15 KB
Rutin SVK arbetsbeskrivning Rojningsbesiktning.docxArbetsbeskrivning SVK_rojningsbesiktning15 KB
Rutin SVK arbetsbeskrivning Skogsbesiktning.docxArbetsbeskrivning SVK_skogsbesiktning16 KB
Sammanstallning NMI_2020.pdfSammanställning NMI 2020642 KB
Skyddsrondsprotokoll.pdfSkyddsrondsprotokoll118 KB
Tillampad KAM_2021.docxTillampad KAM_202150 KB
Tjansledighetsansokan .docxTjänstledighetsansökan47 KB
Tjansledighetsansokan om foraldraledighet.docxTjänstledighetsansökan om föräldraledighet47 KB
VattenfalI_LSroj_Instruktioner.docxVattenfall röjinstruktioner lågspänning22 KB
Vattenfall_rojinstruktioner.docxVattenfall_rojinstruktioner23 KB
Webkarta_ÖSI IL20(1).pdfIL20 Karta632 KB
ösi lg62(1).pdfÖversiktskarta LG624369 KB
ÖSI NST2111.pdfNST2111 Karta317 KB
ÖSI_NST1911(1).pdfNST1911 Karta546 KB
Översikt NST2112(1).pdfNST2112 Karta4133 KB
Översikt NST2112(2).pdfNST2112 Karta4133 KB
Översikt NST2112.pdfNST2112 Karta4133 KB
Översikt_NST2112 Ny.pdfNST2112 Karta end.S24042 KB
Översiktskarta _LG 074(1).pdfLG074 Karta4408 KB
Översiktskarta(3).pdfCT2221 Karta4920 KB
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB