51487- CT1921

Projektet avser:  Underhållsröjning regionnät

Utförandeperiod: Planerad start för röjning v.40

Sträckning:Bredd
KL51 Hofors-Sandvik30-36 m
KL60 Stackbo-ValboSe karta
KL61 Stackbo-SandvikSe karta
KL62s1 Stackbo-ForsbackaSe karta
KL62s2 Forsbacka-SandvikSe karta
KL63 Stackbo-KarskärSe karta
KL64 Valbo-KarskärSe karta
KL71 Karskär-GustavsmyrenSe karta
ÄL1s1 Älvkarleby St 34-DannemoraSe karta
ÄL3s1 Älvkarleby-GävleSe karta
ÄL3s3 Valbo-SandvikenSe karta
ÄL3s4 Sandviken-StorvikSe karta
ÄL3s5 Storvik-St 63 Hofors46 m
ÄL41 Valbo-Gävle NSe karta
ÄL42 Valbo-Gävle NSe karta
ÄL43 Valbo-Gävle SSe karta
ÄL44 Valbo-Gävle VSe karta
ÄL45 Valbo-SvedenSe karta

Uppdrag

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB ska underhållsröjning av ledningsnät CT1921 utföras. Syftet med underhållsröjningen är att förebygga störningar i elförsörjningen. Skogliga åtgärder är ett viktigt led i arbetet för att öka leveranssäkerheten.

Underhållsröjning:

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB ska underhållsröjning av ledningsnät CT1921 utföras, ledningssträckning och bredd på skogsgatan enligt ovan.

All högväxande vegetation inom skogsgatan kommer att röjas, till viss del kan lågväxande vegetation och bärbuskar sparas så länge de inte utgör hot mot ledningens drift.

Röjd vegetation tillfaller markägaren.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen. Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen. Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod. Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta. Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Kälarne, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Stationsvägen 13A, 844 61 Kälarne Karta E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10  Organisationsnummer: 556519-6853

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB