51839- NST2012

Projektet avser:  Underhållsröjning regionnät

Utförandeperiod: Planerad start för röjning v.23

Sträckning:Bredd
NL1s1 Vännäs-Harrsele 130kV40 m
NL1s2 Vännäs-Stornorrfors 130kV40 m
NL4s3 Tuggen-Yttersjön-Hällnäs 130kVvarierande
NL4s4 Hällnäs-Vännäs 130kV28-30 m
NL5 Stornorrfors-Vännäs 130kV28-30 m
NL021s4 Vännäs-Tväråbäck-Tvärålund 40kV36 m
NL021s5 Tvärålund-Vindeln 40kV36 m
NL021s6 Vindeln 40kV36 m

Uppdrag

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB ska underhållsröjning av ledningsnät NST2012 utföras. Syftet med röjningen är att förebygga störningar i elförsörjningen. Skogliga åtgärder är ett viktigt led i arbetet för att öka leveranssäkerheten.

Underhållsröjning:

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB ska underhållsröjning av ledningsnät NST2012 utföras, ledningssträckning och bredd på skogsgatan enligt ovan.

All högväxande vegetation inom skogsgatan kommer att röjas, till viss del kan lågväxande vegetation och bärbuskar sparas så länge de inte utgör hot mot ledningens drift.

Röjd vegetation tillfaller markägaren.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen.
Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen.
Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod. Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB