51589 Nässe-Rödsta

Projektet avser: Förröjning samt avverkning

Utförandeperiod: 2019

 Sträckning:Bredd:
 Nässe-Rödsta40m

Uppdrag

Inom E.ON Energidistribution AB´s koncessionsområde skall en ny 130 kV ledning byggas för att förstärka elnätet. 

Ansjö Skog & Markkonsult AB har på uppdrag av E.ON Energidistribution AB utfört skogs- och markvärdering inför byggnationen. Förröjning och avverkning av de nya ledningsgatorna kommer att påbörjas under 2019.

Under utförandeperioden kommer personal att röra sig i området och befintliga vägar kommer att nyttjas. Information angående bommar eller andra hinder lämnas med fördel genom kontaktformuläret nedan.

Synpunkter, särskild hänsyn samt frågor lämnas med fördel genom kontaktformuläret nedan. 

Områdeskarta

Karta Storfinnforsen-Ögonfägnaden

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB