52123- CT2024

Projektet avser:  Skogsbesiktning regionnät

Utförandeperiod: Planerad start för skogsbesiktning juni 2020

Sträckning:Bredd
BL3s1 Finnslätten-Köping 130kV28-30 m
BL3s7 Köping-Erlangen 130kV38-46 m
YL8s1 Avgr Västra Mottagningsstationen 130kVVarierande
YL8s2 Västra Mottagningsstationen-Annero 130kV32-44 m
YL8s3 Annero-Eskilstuna 130kV22-30 m
YL8s9 Annero-Nyby 130kV40 m
YL9s1 Finnslätten-Lisseberga 130kV46 m
YL9s2 Lisseberga-Surahammar 130kV28 m
YL21s1 Ramnäs-Skultuna 130kV26 m
YL21s2 Finnslätten-Skultuna 130kV26 m
YL23 Ramnäs-Surahammar-Rallsta 130kV  
-   Ramnäs-Rallsta26 m
- Avgr. Surahammar36 m
YL92 Surahammar-Alfax 130kVVarierande

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB, utföra trädsäkring av ledningsnät CT2024. Ledningssträckning och bredd på skogsgata enligt ovan.

Uppdraget går ut på att inventera skogen längs med ledningsgatan, syna ut farliga och potentiellt för framtiden farliga träd, värdera och ersätta dessa med för tidig avverkning samt fördyrat tillvaratagande enligt 2018 års skogsnorm. Inventering sker med hjälp av precisionsinstrument såsom ultraljuds- och lasermätare.

Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc. Särskild hänsyn kan också tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart. Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informera oss om detta.

Markeringar

De berörda träden kommer att markeras med fluorescerande blå färg, med differentierad betydelse.

En markering: Farligt kantträd i gatan.
Två markeringar: Farligt kantträd utanför gatan
 

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
OBS! Om inget svar erhålles från er kommer den berörda vegetationen fällas och barkas för att följa skogsskyddet.

Ersatta träd som ej har tillvaratagits av er kommer att fällas och lämnas i samband med den kommande avverkningen.
Sista datum för egen avverkning kommer att meddelas i samband med ersättningserbjudandet.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Vegetation inom tidigare inlöst bredd kommer ej att ersättas. Är denna skog inte tillvaratagen av er kommer den att fällas och barkas. Observera att det kan finnas gagnvirke i ledningsgatan på din fastighet.

Vidta stor försiktighet när ni utför arbete i närheten av kraftledningen. Alla träd skall fällas som om de når fram till fasledarna.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB