52425- NL521

Projektet avser:  Trädsäkring regionnät

Utförandeperiod: Planerad start v.14 2021

Sträckning:Bredd:
Ajaure-Gejmån  

Uppdrag

Ansjö ska på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB, utföra trädsäkring av ledningsnät NL521. Ledningssträckning enligt ovan. 

Efter genomförd driftbesiktning har akut farlig vegetation identifierats längs kraftledningen. Dessa träd kommer nu att avverkas manuellt och därefter lämnas på platsen. Den berörda vegetationen kommer att barkas för att följa skogsskyddet.

I samband med avverkningen kommer träd av gagnvirkesdimension att värderas och ersättas med för tidig avverkning enligt 2018 års skogsnorm

Särskild hänsyn kan tas på din fastighet om synpunkter inkommer till Ansjö innan projektets uppstart.
Har du ett tecknat och ett giltigt odlingsavtal vill vi att du informerar oss om detta.

 

Ersättningserbjudande

När inventeringen är färdigställd kommer ett utskick med ersättningserbjudande att göras. Detta ska skrivas under och returneras. Då många markägare är berörda är vi tacksamma för snabba svar.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.
 

Vidta stor försiktighet om ni utför arbete i närheten av kraftledningen. 

Områdeskarta

 

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB