SA63692, SA71946  Kil-Munkfors 

Projektet avser:  Ombyggnation regionnät

Utförandeperiod: 2022
                               

Sträckning:Bredd
Kil-Munkfors30 meter

Uppdrag

Ellevio AB planerar att förstärka elnätet och trygga elleveransen till sina kunder.  Det innebär bland annat att en ombyggnation ska göras av 130kV kraftledningen på sträckan Kil-Munkfors. Ombyggnationen genomförs i huvudsak i befintlig ledningsgata. 

Skogsmark

Där ledningsgatan går genom skogsmark är skogsgatan för befintlig ledning idag 30 meter bred. I syfte att vädersäkra ledningen och förbättra leveranssäkerheten så planerar Ellevio att bredda skogsgatan ytterligare 6 meter, dvs till 36 meter.
Ellevio återkommer med mer information inför detta arbete.

Åkermark

Vid ombyggnationen kommer stolpar att raseras och i vissa fall flyttas. När stolpe flyttats i åkermark kvittas det nya intrånget mot det gamla. Om markägare och/eller rättighetshavare drabbas av övriga skador i samband med ombyggnationen ersätts detta särskilt, efter utfört arbete.

 

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB