N60515- CT2322 

Projektet avser:  Underhållsröjning regionnät

Utförandeperiod: Planerad start för röjning v.18 2022

Sträckning:Bredd
L54 Riddarhyttan-Kloten30 m
L56 Skinnskatteberg-Riddarhyttan m avgr. Färna30 m
L56s2 T544 Skinnskatteberg-YT39 Skinnskatteberg30 m
L56s3 YT Skinnskatteberg-Borntorpet30 m
L522 Kolsva-Kolsva30 m
L524 Kolsva-Kolsva30 m
L528 Riddarhyttan-Gisslarbo-Nygård m avgr30 m
L529 Kolsva-Västra Skedvi30 m
L532 Riddarhyttan-Forshammar30 m
YL29 Riddarhyttan-Kolsva 30 m

Uppdrag

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB ska underhållsröjning av ledningsnät CT2322 utföras. Syftet med underhållsröjningen är att förebygga störningar i elförsörjningen.
Skogliga åtgärder är ett viktigt led i arbetet för att öka leveranssäkerheten.

Underhållsröjning:

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB ska underhållsröjning av ledningsnät CT2322 utföras, ledningssträckning och bredd på skogsgatan enligt ovan.

All högväxande vegetation inom skogsgatan kommer att röjas, till viss del kan lågväxande vegetation och bärbuskar sparas så länge de inte utgör hot mot ledningens drift.

Röjd vegetation tillfaller markägaren.

Inför uppdraget har samråd med länsstyrelsen upprättats. Extra hänsyn kommer att tas till; Nyckelbiotoper, Natura-2000, områden med höga naturvärden etc.

Äger du julgransodlingar i ledningsgatan vill vi att du kontaktar oss. Då undviker vi missförstånd vid röjningen.
Är fastigheten uthyrd och har en elledning på tomten vill vi att du informerar hyresgästen.
Finns vägbom är vi tacksamma för upplysning om var vi kan låna nyckel eller kod. 
Är du inte längre ägare till fastigheten, är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Vi gör endast ett utskick per fastighet, finns flera delägare så meddela dessa.

Har du några synpunkter eller frågor, meddela oss med fördel detta via nedanstående kontaktformulär.

Områdeskarta

Markkarta 50487-NST1511

Kontakta oss angående detta projekt

Fyll i fullständiga uppgifter och skicka ditt meddelande/ärende till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB