Vi gör varandra bättre

För Ansjö är det viktigt att dela på framgångarna. Därför blir vi glada när det går bra för våra samarbetspartners. Förutom att Ansjö får möjlighet att ta plats i glansen av andras fantastiska kompetens, tror vi även att vi utvecklas genom att lära av varandra.

Våra nuvarande samarbetspartners

 

Stuguns SK

Stuguns SK – Skidor

Mer om Stuguns SK

IBK Köping

IBK Köping – Innebandy

Mer om IBK Köping

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB