Stuguns SK

Stuguns SK
– Skidor

Stuguns SK är den lilla skidklubben i östjämtland som under de senaste åren vuxit sig allt starkare och i dag är föreningen att räkna med både breddmässigt och elitmässigt.

För Ansjö är det en glädje att kunna vara delaktig i utvecklingen av både föreningen och ungdomarna i klubben. Stuguns SK:s verksamhet står sig starkt både lokalt men också nationellt, i framtiden förhoppningsvis också internationellt. Där finns många paralleller med Ansjö och tillsammans hjälps vi åt att utveckla den region där vi bor och verkar.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Stolt sponsor av: 

Stugun SK logga
IBK Köping
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB