Om Ansjö

Ansjö Skog & Markkonsult

Ansjö är i grunden ett serviceföretag med ett stort nätverk av spetskompetenta underleverantörer som gör alltifrån naturvärdesinventeringar till laserscanning och skogsavverkning. Vi strävar efter att vara stabila, flexibla och kreativa.

Vi har en stabil och förtroendefull relation med alla våra underleverantörer. Det tror vi skapar trygghet och kvalitet för både markägare och uppdragsgivare.

Ansjös lilla organisation och stora nätverk ökar också vår flexibilitet. Det betyder att vi är tillgängliga och anpassar oss efter ditt behov som markägare eller uppdragsgivare.

Med kunskap och kompetens kommer även kreativitet vilket gör att vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster. Och vi fokuserar alltid på lösningarna.

Läs mer om vår historia eller korta fakta om oss. Har du frågor är det bara att kontakta oss, via mejl eller telefon.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB