Ansjös historik

Historik

Företaget AB Skogsröjningar grundades av Gösta Nordlund 1961 och den huvudsakliga verksamheten var till en början röjnings- och stämplingsarbeten i kraftledningsgator samt ungskogsröjning.

1983 tog sönerna Jan-Åke och Håkan Nordlund över företaget och verksamheten fortsatte med samma inriktning fram till 1996, då företaget genomgick en rekonstruktion. Verksamhetsområdena var till en början detsamma, men efterhand blev inriktningen allt mer koncentrerad till kraftledningar och det skogliga arbetet kring dessa. Markvärdering, skogsvärdering och markupplåtelseavtal blev nya inslag i företagets verksamhet. De erbjuder sina kunder ett helhetskoncept där företaget kan sköta allt från projektering av en ny kraftledning till en röjd och avverkad ledningsgata.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB