Fakta om Ansjö Skog- och markkonsult

Korta fakta om Ansjö

Företagets ägare

Jan-Åke Nordlund och Håkan Nordlund

Företagets säte

Kälarne, Bräcke kommun, Jämtlands län, Sverige.

Affärsidé

Att vara ett serviceföretag för nätbolag samt skogsnäring. Erbjuda tjänster med hög kompetens och senaste teknik för att underlätta kundernas verksamhet.

Produkter & tjänster

Inom energisidan erbjuder Ansjö Skog & Markkonsult allt från projektering till värdering, avtal, röjning och avverkning till färdig kraftledningsgata Naturvårdsinventeringar, kartering samt upphandlingar. Inom skogssidan tillhandahåller företaget planering, taxeringstjänster samt inventeringsuppdrag.

Marknad & kunder

Verksam över hela Sverige, några av företagets kunder är bland annat:  E.ON, Jämtkraft, Härnösands Elnät AB, Sundsvalls Energi Elnät AB, One Nordic, Tectel AB, Eltel AB, TC-Kraft, Vattenfall, Svenska Kraftnät, SCA, Norrskog.

Visioner

Aldrig slå sig till ro, sträva framåt, hitta nya utmaningar, vara lyhörd för kundernas önskemål.

Framgångsrecept

Personalens kompetens- och utvecklingsmöjligheter inom företaget. Skapa låg personalomsättning. Kundanpassning av verksamheten bland annat genom ny teknik. Erbjuda färdiga affärskoncept för energi- och skognäringen. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB