Ansjös historik

Upphandling av Skogsentreprenörer

Ansjö Skog och Markkonsult AB söker nu Skogsentreprenörer för ledningsgator och infrastrukturprojekt.

Vi på Ansjö Skog & Markkonsult gör just nu rikstäckande upphandlingar av maskinella och manuella skogliga tjänster, samt fältpersonal för skogs- och markvärdering.

Underlag och mer information

För mer information och för att ta del av upphandling vänligen fyll i nedanstående formulär. 

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB