Ansjös Tjänster

En kontakt
– massor av kompetens

Ansjö har många tjänster att erbjuda. Men den allra viktigaste är att stå till din tjänst; du ska alltid kunna få svar på dina frågor och känna dig trygg med vad som ska hända med din mark.

Vi är ett litet bolag med bara en handfull anställda. Men vårt nätverk av leverantörer med olika spetskompetenser är stort. Ansjös kompetens handlar om att hitta rätt tjänst och underleverantör till dig, så att du slipper ha flera kontakter. Det ska vara enkelt. En konsult –massor av tjänster. Du hittar dem i menyn till vänster.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB