Röjning och avverkning för skogsägare

Vi avverkar med ansvar

När vi röjer, avverkar, hugger och besiktigar, gör vi det med största omsorg. Som skogsägare ska du känna dig trygg med Ansjö i din skog. Som uppdragsgivare ska du veta att jobbet blir tidseffektivt och riktigt gjort.

Vi jobbar med många underleverantörer – alla med olika spetskompetens. Så det spelar ingen roll om du behöver specialavverkningar efter stormfällda träd, avverkning med maskin, huggning eller röjning längs kraftledningsgator. Ansjö har både spetsen och bredden.

Eftersom kvalitet är A och O för oss planerar vi arbetet tillsammans med våra underentreprenörer och utför alltid besiktningar av utfört arbete. Så säkerställer vi att hänsyn tagits till naturvärden och markägarens intresse.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB