Projektering & GPS Positionering

Vi mäter exakt med GPS

När en ledningsgata ska dras eller en skogsgräns ska markeras, behöver exakta positioner mätas upp. Vi mäter med GPS-utrustning som har en felmarginal på en ynka centimeter. Du kan lita på att våra GPS-positioner stämmer överens med verkligheten.

När du behöver röja upp eller markera om igenvuxna rågångar (skogsgränser) eller en av våra uppdragsgivare vill dra en ny ledningsgata igenom din skog, krävs hög precision. Vi använder den bästa GPS-tekniken i projekteringsfasen för bästa möjliga resultat.

GPS-tekniken i mobiltelefoner kan ta fel på tiotals meter. Därför jobbar vi med RTK – en professionell teknik utan atmosfäriska störningar med en exakthet på centimeternivå. Därför kan du tryggt och säkert lämna all projektering inför skogsarbetet till oss.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB