Värdering av mark för ersättning

All mark har ett värde

När din mark behöver användas av vår uppdragsgivare, hjälper vi dig att räkna ut din ersättning, oavsett om det är en hel fastighet, skogsmark eller annan mark. Här är vi en neutral part med lång erfarenhet som jobbar enligt ett strikt regelverk för att värdera marken. Du kan även anlita oss som skogsförvaltare eller vid stämpling.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB