Huggning

Vi hugger med kompetens

Alla som Ansjö anlitar för olika former av huggningsuppdrag, har motorsågskort och är utbildade för uppgiften. Vi har jobbat länge med våra underentreprenörer och kan därför säkerställa att huggningen sker på rätt sätt. Allt arbete besiktigas av oss och, om du önskar, tillsammans med dig som markägare eller uppdragsgivare. 

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB