Naturhänsyn

Din skog kräver varsamhet

Hänsyn till miljö- och natur blir allt viktigare vid exempelvis avverkning eller röjning. Därför behövs en inventering av hur natur och miljö ser ut och vilka områden du behöver ta hänsyn till vid ett projekt på din skogsmark. På Ansjö vet vi vilka tillstånd som krävs och hur vi lokaliserar känslig natur som behöver extra hänsyn.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB