Naturvärdesinventering

Viss natur är värd att skydda

I din skog finns olika mer eller mindre skyddsvärda naturvärden, alltså livsmiljöer och arter som är viktiga för den biologiska mångfalden. Ansjö har ett pålitligt nätverk av jägmästare och skogstekniker som kan hitta sådana naturvärden. I inventeringen av naturvärden ingår också att presentera dessa på ett tydligt och begripligt sätt för dig som markägare eller tjänsteman. 

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB