Laserscanning av din skog

Överlägset med laserscanning

På Ansjö erbjuder vi laserscanning för att se status på din skog. Flygburen laserscanning ger en snabb och detaljerad överblick av skogsbeståndet.

Genom scanning med laser får vi viktig information om både mark och vegetation och kan då bestämma höjden och tätheten på skogen. Laserscanningen är mycket detaljerad och kan till och med punktmarkera enskilda träd.

Metoden är mycket effektiv och är överlägsen när du behöver inventera ett större område inför exempelvis en nybyggnation, underhåll av en kraftledningsgata eller olika former av skogsskötsel.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB