Avverkning

Vi avverkar med omsorg

All avverkning planeras med hjälp av modern teknik för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Maskinavverkning är mest tids- och kostnadseffektivt vid stora volymer. Men vi kan även specialavverka vid exempelvis stormfällningar eller runt tätbebyggda områden.

Vi har gott om beprövad specialistkompetens bland våra underleverantörer. Som ett viktigt led i kvalitetsarbetet besiktigas all avverkning och resultatet sammanställs, digitalt eller på papper, för att följa upp volym, ekonomi och miljöhänsyn.

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB