Digital avtalshantering


Vi har påbörjat tester gällande digital avtalshantering.
Detta innebär att vi skickar ut avtal gällande ersättning för kantträd som signeras via Bank-ID. Detta ersätter då det tidigare arbetssättet med pappersavtal och posthantering.

Syftet med digitaliseringen är dels ett hållbarhetstänk, där Ansjö vill minska avtrycket på klimatet genom att minska transporter och förbränning av fossila drivmedel, dels att minska ledtiderna för avtalshanteringen.

Du som markägare loggar in på ansjo.se/avtal med ditt personnummer och där får du ta del av avtalets två olika alternativ.
Alt.1 Försäljning (i detta fall avverkas träden för att sedan köras ut och säljas) eller
Alt.2 Tillvaratagande i egen regi (efter avverkning lämnas träden kvar till markägaren).
Du väljer det alternativ som passar just Dig bäst. Sedan anger du dina kontouppgifter och signerar avtalet, återigen med Bank-ID.

Vänligen kontakta oss om du har några funderingar kring detta.


Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB