Uppdragsgivare

Vårt uppdrag
– en förtroendefråga

Vårt viktigaste uppdrag är i grunden att bygga förtroenden mellan markägare och uppdragsgivare. Det gör vi bland annat med vår kompetens, stabilitet och tillgänglighet.

Några av våra uppdragsgivare

Ansjös största uppdragsgivare är några av Sveriges större energibolag, men vi jobbar även med stora skogs- och entreprenörsbolag.
 

 • E.on Energidistribution AB
 • Jämtkraft AB
 • Vattenfall Eldistribution AB
 • Ellevio AB
 • Härnösands Elnät AB
 • Härnösands Energi & Miljö AB
 • Sundsvalls Energi Elnät AB
 • Gotlands Energi Elnät AB
 • Trafikverket
 • Troms Kraft AS
 • One Nordic
 • Eltel AB
 • TC-Kraft
 • Svenska Kraftnät
 • Jämtvind
 • Rejlers
 • SCA
 • Norrskog
 • IKKAB
 • Sweco
 • ATS
 • ETS
 • Hjorts Entreprenad
 • Jämtnät
 • Norconsult AB

Kontaktformulär


Ansjö Skog och Markkonsult

Ansjö Skog & Markkonsult är ett privatägt företag i Östersund, Jämtland. Våra affärspartners finns i huvudsak inom skog- och kraftindustrin där vi, på kundens uppdrag, sköter allt från skog- och markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Vi arbetar även med naturvårdsinventeringar, kartering och gör samråd med berörda myndigheter. I den skogliga genren arbetar vi med taxering och värdering, produktion av skötselplaner för skogsbruket samt röjning och avverkning.

Adress: Hagvägen 15, 831 48 Östersund Karta  E-post: info@ansjo.se Telefon: 063-14 58 10 Organisationsnummer: 556519-6853

PEFC

Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB